KONTAKT
 
 
 
 

PROFIL KANCELÁŘE


Vítejte v notářské kanceláři Mgr. Kamily Johanovské, notářky se sídlem v Lounech

Naše notářská kancelář Vám poskytne komplexní služby v oblasti výkonu notářské činnosti, ať už jde o sepisování notářských zápisů či o úkony notáře jako soudního komisaře související s projednáváním pozůstalosti.
Notářka Mgr. Kamila Johanovská je Okresním soudem v Lounech pověřena jako soudní komisař k provádění veškerých úkonů v řízení o pozůstalosti dle platného rozvrhu práce tohoto soudu.
Naše notářská kancelář je rovněž kontaktním místem veřejné správy, tzv. střediska Czech Point a provádí tak mimo jiné veškeré výpisy z informačních systémů veřejné správy, kterými jsou například výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí či rejstříku trestů. 

Prioritou naší notářské kanceláře je sepisování všech druhů notářských zápisů v plném rozsahu v souladu s novou právní úpravou a vyřizování dědických spisů v co možná nejkratším termínu.